What's new

Search results

  1. chepcom

    Hà Giang mùa khô - Chuyến đi khởi hành đầu xuân 2010

    Tranh thủ buổi nghỉ trưa, viết về Hà Giang một chút trước khi những kí ức bị xóa nhòa bởi lo toan bộn bề của cuộc sống. Bài viết có sử dụng một số hình ảnh của bác 25ltk :) Ấp ủ, hẹn hò, cuối cùng thì cũng lên đường đi Hà Giang. Đoàn thì đa thành phần, từ hội nhậu Hà Nội diễn đàn Phượt, từ diễn...
Back
Top