What's new

Search results

  1. embuon2811

    SG-Sin-Indo-Thai-SG. Very bèo 10 ngày từ 29/8 đến 8/9.

    Mình chỉ định đi Thái thôi, đang định đi 1 mình thì có 1 bạn nói cũng đang định đi Thái 1 mình. Vậy là 2 mình ghép lại chia sẻ tiền phòng và taxi. Thế là lên đường. Ban kia lỡ book vé đi Indo rồi liền rủ mình đi chung Indo luôn. Sau 30 phút vừa tắm vừa suy nghĩ. Tắm xong có câu trả lời luôn. Ok...
  2. embuon2811

    Huế - Đà Nẵng - Hội An - Nha Trang - Đà Lạt nên ăn và ngủ ở đâu nhỉ ???

    Huế - Đà Nẵng - Hội An - Nha Trang - Đà Lạt nên ăn và ngủ ở đâu nhỉ ??? Huế - Đà Nẵng - Hội An - Nha Trang - Đà Lạt nên ăn và ngủ ở đâu nhỉ ??? Sắp tới em làm tuor dẫn gia đình đi chơi. Các anh các chị làm ơn cho em hỏi những chỗ ăn ngon, bổ rẻ và ở tốt mà bèo thì chỉ giúp em với. Em hậu tạ :D...
Back
Top