What's new

Search results

  1. catsamac

    Bạn làm gì sau những cuộc chia tay?

    Sau những cuộc tình và những cuộc vui mình nhận được rất nhiều như học điều nhiều hơn, có thêm nhiều bạn nhiều niềm vui,thêm hạnh phúc thêm đau kổ tiếc nuối và cũng trưởng thành hơn hoặc chai sạn hơn. Còn [you] bạn thì sao ?
Back
Top