What's new

Search results

  1. A

    Sẽ đi được nữa chăng...

    @ kinh_van: Chia sẻ với bạn. Cuộc sống có nhiều điều luôn chờ đợi ta ở phía trước. Hanh phúc có, đau khổ có, may mắn có, bất hạnh có...Nếu tai nạn đó là bất hạnh và đau khổ thì hạnh phúc khác và may mắn khác đang đợi bạn ở phía trước đó. Nếu ko phải là người trong cuộc tôi biết rằng có những...
  2. A

    Tp.HCM - Đaklak- Buôn Mê Thuột (30/6 - 3/7/2010)

    Tp.HCM - Đaklak- Buôn Mê Thuột (30/6 - 3/7/2010) Hi cả nhà. Tình hình là em được nghỉ từ 30/6 - 3/7 nên rất muốn đi Đaklak Buôn Mê Thuột cho biết. Em mê cảnh rừng núi lâu rồi mà chưa có dịp đi và cũng chưa đi du lịch bụi bao giờ nên hok có kinh nghiệm. Vậy có mem nào của phượt có thể hướng dẫn...
Back
Top