What's new

Search results

  1. D

    Chia sẻ kinh nghiệm khi phỏng vấn lấy Visa Mỹ !

    Re: Thời gian lưu trú tại Mỹ bằng Visa B2 M 1 năm Cảm ơn bác cuongvaan rất nhiều vì đã tư vấn cho em. Bác Erickfann ơi, nếu được thì bác tư vấn giúp em trường hợp thực tế của bác với nhé, trường hợp của bác rất giống em. Em cảm ơn.
  2. D

    Chia sẻ kinh nghiệm khi phỏng vấn lấy Visa Mỹ !

    Re: Thời gian lưu trú tại Mỹ bằng Visa B2 M 1 năm Em lên mạng tìm thông tin về thời hạn lưu trú Mỹ được Bộ An Ninh Mỹ cấp như thế nào mặc dù đã có visa. Trường hợp của em rất giống bác Erickfann. Em cũng điền trong đơn DS 160 là dự định du lịch 2 tuần khi phỏng vấn và được cấp visa, bây giờ...
Top