What's new

Search results

  1. N

    Manila 10/6 - 16/6/2014

    tình hình là Cebu dang giảm giá vé đi manila, bạn nào tính đi Manila vào khoảng thời gian đó thì book cùng với mình đi cho vui, ngày đi và ngày về là 10/6 - 16/6/2014, hiện giá vé đang là 1$. Chi tiết chuyến đi thì từ từ mình sẽ cùng thảo luận lên kế hoạch nha...
  2. N

    Clip ngắn chuyến đi Campuchia -ThaiLand 10/2012: Chuyến đi bất ngờ

    Chuyến đi đã lâu nhưng nay mình mới có hứng ngồi ráp clip để chia sẻ, mọi người xem nhé. Chuyến đi cực kì gấp gáp vì mình vừa thi xong là ngày hôm trước quyết định, hôm sau sách ba lô đi luôn ko dự tính gì cả nên nhiều nơi không đi được khá là tiếc. Chuyến đi gồm 5 ngày, 1 ngày ở Campuchia và 4...
Top