What's new

Search results

  1. L

    Tìm bạn cùng đi Malay và Sing 30/4-6/5

    Hiện mình đang có hai người đi Malay và Sing, xuất phát tại Hà Nội. Dự kiến là 7 ngày. Chiều đi: 30/4: HN- Kualalampur Chiều về: 6/5: Singapore-HN Tiêu chí là không nhất thiết phải đi thật nhiều nơi, quan trọng là thoải mái. các bạn có ý định đi cùng thì liên hệ sớm để bàn kế hoạch đi nha: 0...
Top