What's new

Search results

  1. AnNamTourist

    [Tổng hợp] Cẩm nang du lịch Nha Trang

    I.Những địa điểm miễn phí Chùa Long Sơn Chùa Long Sơn được ghi vào sách kỉ lục Việt Nam bởi sở hữu pho tượng Phật ngoài trời lớn nhất Việt Nam tọa lạc tại số 22 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, dưới chân đồi Trại Thủy, Nha Trang chùa Long Sơn còn có...
Top