What's new

Search results

  1. Cà Chua <3

    Mộc Châu - Tháng 12/2010

    http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1439685526010&set=a.1437663835469.53506.1649193210&type=3&theater Em cùng 3 người bạn nữa đi xe máy từ Thái Nguyên lên Mộc Châu vào những ngày tháng 12/2010. Đây thực sự là 1 chuyến đi đáng nhớ và nhiều màu sắc. Phượt theo đúng nghĩa, thỏa lòng mong ước...
Top