What's new

Search results

  1. Y

    Tìm bạn phượt Tây Bắc. Đi tìm màu lúa chín! ( 3/10 - 20/10)

    Gom tiền ky cóp để giành bao lâu nay, tham khảo các chuyến phượt và kinh nghiệm của những người đi trước, mình ly khai thành phố Sài Gòn khói bụi, tìm lên Tây Bắc để trải mắt ngắm màu vàng miên man của lúa chín đổ xuống triền đồi. Những bạn nào có chung chí hướng với mình thì hãy góp gạch để...
Top