What's new

Search results

  1. phongvelacviet

    Anh em cho ý kiến về việc ăn chay trường ạ!

    Trước thì em không có ý định ăn chay, cho đến khi em gặp bạn trai (ăn chay trường), theo thời gian em thấy hay và có lòng lắm nên ăn theo, mà em thì chưa quen nên ăn được đến nay gần 3 tháng rồi người cứ thỉnh thoảng bị mệt, đang làm phải xin nghỉ về nhà nằm. Em thì rất muốn tiếp tục ăn chay...
Top