What's new

Search results

  1. N

    [Đã chốt đoàn] Khâu Phạ - Ô Quy Hồ - Ma Pi Leng ( 28/2 -04/3/2014)

    Rất mong đc sự góp ý về lịch trình của những người có kinh nghiệm ! Xin cảm ơn ! Đoàn Mình đã có 3 xe full, muốn tuyển thêm nhiều nhât 3 xe nữa đi cho vui ( khuyến khích tuyển ôm là nam vì chạy dài nhiều lúc chán chạy ^^ ) Lưu ý : Cung này chỉ có chạy và chạy, thích hợp với những ai thích tốc...
Top