What's new

Search results

  1. H

    [Hỏi đáp] Giải thích chữ 2.25/17 trên lốp(vỏ) trước của xe Wave?

    Thưa bác bạn ! Xin hãy giải thích giúp mình thông số ghi trên lốp(vỏ) trước của xe gắn máy Wave ạ? Xin trân trọng cám ơn!
Top