What's new

Search results

  1. 007

    Tuyển 1 ôm đi cung lúa chín : Sapa - Mù Căng Chải - Tú Lệ. (9 - 11/9/2011)

    Tuyển 1 ôm đi cung lúa chín : Sapa - Mù Căng Chải - Tú Lệ. (9 - 11/9/2011) Nhóm mình 3 người từ SG ra, 2 nam 1 nữ. Muốn tìm 1 bạn đồng hành cho chuyến đi 3 ngày, ưu tiên phượt nữ có xe máy, thích chụp chọt... Ngày 1 (9/9) : khám phá Sapa. Khởi hành từ HN, 10h tối ngày 8/9. Đi khoảng 3 địa...
Top