What's new

Search results

  1. L

    Cần giúp cung Cù Lao Chàm

    Sắp tới khoảng tháng 7 nhóm e tầm 10 người tính đi Cù lao chàm 2ngày 1 đêm nhưng chưa biết nhiều, bọn em ở tp Quảng Ngãi,muốn lên đảo tham quan với lặn san hô các kiểu và ngủ lều ở đó thì như thế nào? Mong mọi người lập kế hoạch chi tiết giúp. Cảm ơn tất cả :D:D
Top