What's new

Search results

  1. 0943010735

    [Chưa chốt đoàn] Tìm nhóm đi phượt India dịp tết Âm 2020

    Mình cũng muốn đi Delhi tầm tháng 3-2020. Bạn bay ngày nào
  2. 0943010735

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn đồng hành đi Ấn Độ 6 ngày ( New Delhi, Jaipur, Agra ) dự kiến khởi hành cuối tháng 3-2020

    Lập nhóm tự túc đi Ấn Độ 6 ngày ( New Delhi, Jaipur, Agra ) dự kiến khởi hành cuối tháng 3-2020. Có ai cũng mong muốn được đến Ấn Độ không ạ, mình lập nhóm đi chung nhé. Xin liên hệ 0943010735 để bàn bạc và trao đổi
Top