What's new

Search results

  1. nana_2910

    Các Members mới vào đây để đăng ký làm Gà

    Mọi người cho mình đăng ký làm 1 "Gà" nữa nhé: *Tên: Phạm Thúy *Giới tính: Nữ *Ngày tháng năm sinh: 29/10/1988 *Nghề nghiệp: Kỹ sư *Quê quán: Hải Phòng *Email: thuypham.bdcc@gmail.com *Nick yahoo: thuypham_2910 *Số điện thoại: 0979155780 *Làm xế hay ôm: ôm *Người yêu có/ko: Không *Tính tình ra...
Top