What's new

Search results

 1. Midnight

  Thương nhớ Đồng Văn

  #Phố mùa đông. #Bạn Tím dừng chân Tớ mời bát rượu nhé.
 2. Midnight

  Thương nhớ Đồng Văn

  #Dốc chín khoanh. Khoanh thứ nhất - thấy nhau Khoanh thứ hai - nhìn nhau Khoanh thứ ba - quen nhau Khoanh thứ tư - nhờ bà mối đến chơi Khoanh thứ năm - đợi người sang nói lại Khoanh thứ sáu - em thành nàng dâu Khoanh thứ bảy - giận nhau em bỏ lên rừng Khoanh thứ tám - con chim gọi nhau về...
 3. Midnight

  Thương nhớ Đồng Văn

  Đêm 14 đèn lồng đỏ rồi treo đâu ! :(
Top