What's new

Search results

  1. danbuonban

    [Chia sẻ] Trích : Nhật ký Tây Tạng - chờ đợi một chữ "duyên".....

    Câu chuyện bắt đầu từ 5 tháng trước và một khoảnh khắc mơ hồ xa xôi nào đó không nhớ rõ… Đúng, giờ mình còn chẳng nhớ rõ đó là thời gian nào chỉ biết rằng nó xa và rất xa…khi lần đầu tiên đọc một bài báo viết về mảnh đất thần thánh Tây Tạng và Nepal với những bức ảnh chụp đẹp lộng lẫy. Những...
  2. danbuonban

    Tháng 11 đã là mùa đông chưa Tây Bắc ơi...

    Nhà Phượt ới rủ đi Tây Bắc giữa tháng 11, tính sao nhỉ... Thời gian chốt danh sách đoàn đã cận kề mà lòng tôi vẫn trùng trình chưa quyết, có nhiều lý do: phần thì công việc dở dang chưa sắp xếp được, phần vì cung đường có vẻ khá challange: đường đèo núi trập trùng Sapa, Lai Châu, Điện...
Top