What's new

Search results

  1. T

    [Hỏi đáp] Xin tư vấn

    Xin chào mọi người, mình là thành viên mới, trước kia chỉ thường hay lỉnh vào đây đọc bài và thực sự ngưỡng mộ mọi người lắm lắm. Lần này mình đột nhiên được nghỉ kha khá nên rất muốn có 1 chuyến đi TQ , vì mình đặc biệt yêu thích đất nước này. Chỉ là chưa bao giờ xuất ngoại, tiếng Trung thì 1...
Top