What's new

Search results

  1. L

    Nhật ngắm lá đỏ (22.10 - 01.11.2014)

    Bọn mình có 2 người, đã book vé đi Nhật vào cuối tháng 10 này. Vì có 2 nữ nên rất muốn có thêm bạn đồng hành đi cho vui :). Cụ thể chuyến bay: 1. Hà Nội - Manila: Sáng ngày 22/10 2. Manila - Nagoya: Tối ngày 23/10. 3. Osaka - Manila: Tối ngày 31/10. 4. Manila - Hà Nội: Đêm ngày 01/11 Hành...
Top