What's new

Search results

  1. H

    Mùng 5 Tết 23/2 - 2/3/2015 Boracay - Manila

    Nhóm tuị mình (2 trai) đã book vé chơi ở Boracay ngày 24,25,26,27. Manila 28/2 và 1/3. Có ai đi chung thời gian thì hú hét tụ họp nhé. E-mail: nam.lth0435@gmail.com
  2. H

    Mùng 5 Tết (23/2) - 2/3/2015 Philippines EL NIDO - MANILA - TAGAYTAY (TAAL)

    [Mùng 5 (23/2) - 2/3/2015] PHILIPPINES EL NIDO - MANILA - PINATUBO (Đã thay đổi địa điểm từ đi TAGAYTAY (TAAL) sang đi PINATUBO) CHÀO MỌI NGƯỜI Như tiêu đề trên, 2 đứa tụi mình, 2 nam sinh viên đại học Hoa Sen đang cần tìm gấp người đi chung hoặc những bạn nào có trùng thời gian như bọn mình...
Top