What's new

Search results

  1. tamlc

    Âm nhạc trên đường phượt

    Đi xa, để tập trung chống lại cơn buồn ngủ, hay để thư giản thường thì dân phượt hay cắm đôi tai nghe vào tai. Âm nhạc nói về sự kiện, về vùng đất nơi mình đến cũng làm cho chuyến đi thú vị hơn. Ai có bài hát nào hay, tâm đắc đưa lên đây cho mọi người thưởng thức nhá. Người phu quét lá bên...
Top