What's new

Search results

  1. D

    [Chưa chốt đoàn] TÌM BẠN ĐỒNG HÀNH ĐI ÚC VÀO NĂM SAU

    Xin chào, Mình hiện đang ở Đà Nẵng. Vào năm sau mình có kế hoạch sẽ đi Úc nhưng chưa tìm được bạn đồng hành. Mong rằng có thể tìm được bạn đi cùng mình đế Úc. Mình đang tính tầm đầu tháng 2 năm sau. Thời gian khoảng 7 ngày vì mình không nghỉ nhiều được. Mình là người biết điều, sòng phẳng, vui...
Top