What's new

Search results

  1. Bongxu79

    [Hỏi đáp] Độc hành xe máy cung đường Hà Nội - Lạng Sơn,cần được chia sẻ kinh nghiệm !

    Xin chào mọi người,mình thích rong ruổi xe máy nên dự định sẽ làm chuyến Hà Nội-Lạng Sơn trong khoảng thời gian 24-36h.Do chưa từng đi nên mong nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm của mọi người đã từng trải nghiệm để ghi nhớ những lưu ý trong chuyến đi. Mục đích chính của mình chỉ đi để ngắm cảnh...
  2. Bongxu79

    [Hỏi đáp] Độc hành bằng xe máy Hà Nội - Lạng Sơn cần chia sẻ kinh nghiệm

    Mình thích chạy xe máy nên dự định độc hành Hà Nội - Lạng Sơn (trong thời gian 1,5 ngày)Mục đích chủ yếu là trải nghiệm ngắm cảnh, không ý định mua sắm chủ yếu muốn mở rộng tầm nhìn thôi. Các bạn nào đã có trải nghiệm về cung đường này có thể chia sẻ với mình để lận lưng ghi nhớ.Chẳng hạn...
Top