What's new

Search results

  1. L

    Nhờ tư vấn cung 4 đèo lớn...

    Forum này xem ra tèo rồi. Cả bác mod Dỏm k thấy ai reply cũng k vào giúp nữa :unsure:
  2. L

    Nhờ tư vấn cung 4 đèo lớn...

    Chào bác Dỏm và mọi người! Em định tính toán trước để đi 1 cung tứ đại đỉnh đèo, có thể trong năm 2019 hoặc 2020. Cung này có mục đích chính là chinh phục 4 đèo khó nhất phía Bắc, còn thăm thú, chụp choẹt chỉ là thứ yếu. Thế nên ưu tiên an toàn và sức khỏe, dễ chịu được đặt lên hàng đầu. Em...
Top