What's new

Search results

  1. tranhanh1234

    Đồ nghề trị sẹo sau phượt hay trong phượt :))

    Số là em đây ăn ở rất tốt nên cứ hay bị thương khi đi phượt, mà mỗi lần bị thương là đi tìm mua thuốc bôi để tránh bị sẹo, thâm về sau. Lần 1 dùng nghệ bôi. Ưu điểm tiết kiệm an toàn thiên nhiên, tuy nhiên nhược điểm vô số kể. Em bị vàng hết cả áo quần và da khoảng 1 tháng hơn mới trở về được...
Top