What's new

Search results

  1. H

    [Chia sẻ] Trượt tuyết tháng 6 Melbourne - Sydney

    Nhà mình vừa kết thúc chuyến đi Hà Nội - Mebourne – Sydney – Hà Nội (13-23/6/2018), xin phép chia sẻ hy vọng có ích cho mọi người. Nhóm đi gồm có 3 người trong đó bố mình 71 tuổi (rất may cụ còn khỏe và rất “máu” đi phượt). Khi đặt vé mình đã không xem kỹ nên đã để trượt lễ hội ánh sáng ở Sydney...
Top