What's new

Search results

  1. G

    [Chưa chốt đoàn] Tìm bạn cùng tham gia day tour ở Bali

    Mình đi Bali một mình từ 31/12 đến 5/1. Mình muốn đi day tour Nusa Penida và tham gia rafting. Đăng kí một mình cũng được nhưng hơi buồn. Bạn nào đi vào thời gian này, nếu có hoạt động tương tự thì cho mình tham gia với nhé.
  2. G

    Singapore-Melaka-Penang-KL-1/3 đến 7/3

    Mình dự định đi du lịch Sin và Malaysia vào tháng 3 này. Vì đi một mình nên mình muốn tìm bạn đồng hành thêm cho vui. Bạn nào đi cùng đợt này nếu thuận tiện thì tham gia với mình hoặc cho mình tham gia chung với nhé. Tình hình là lần đầu đi Sin với Mã nên có rất nhiều thứ không biết :).lịch...
Top