What's new

Search results

  1. Xiah

    Hy Lạp, vùng đất của các vị thần

    Trước hết là cực kì cảm ơn topic của bạn Arvil trong box Châu Âu khiến mình thêm quyết tâm đến Greece cho dù tình hình xung quanh khá phức tạp. Quá ấn tượng về Santorini qua những bức ảnh, nên ngay từ năm ngoái, đảo Hy Lạp đã là sự lựa chọn đầu tiên của mình cho kì nghỉ 11 ngày. Bạn đồng hành...
  2. Xiah

    Hành vi ăn cắp bài viết của diễn đàn

    Hị hị. Mình mà là éc min của Phuot.nét gì đó... Copy nguyên cả topic này sang và chửi phuot.com hị hị. Thiên hạ cứ gọi là loạn mịe nó hết cả. Kể cả bạn Linh vìu hay bạn Chitto đều không hiểu mình là thật hay giả nữa. :D
Top