What's new

Search results

  1. Xiah

    Hy Lạp, vùng đất của các vị thần

    Trước hết là cực kì cảm ơn topic của bạn Arvil trong box Châu Âu khiến mình thêm quyết tâm đến Greece cho dù tình hình xung quanh khá phức tạp. Quá ấn tượng về Santorini qua những bức ảnh, nên ngay từ năm ngoái, đảo Hy Lạp đã là sự lựa chọn đầu tiên của mình cho kì nghỉ 11 ngày. Bạn đồng hành...
Top