What's new

Search results

  1. F

    YOGYAKARTA (2 NGÀY) & BALI (3 NGÀY), INDONESIA - Từ đêm 27/4 - 3/5/2016 (Bay Từ SG)

    YOGYAKARTA (2 NGÀY) & BALI (3 NGÀY), INDONESIA - Từ đêm 27/4 - 3/5/2016 (Bay Từ SG) Chào cả nhà! (BB) Hiện tại mình và bạn mình (2 nam) đang lên lịch trình dự kiến (đã đặt vé) cho đợt Lễ 30/4 & 1/5 năm 2016 với thời gian như sau;) Đêm ngày 1 (27/4) : Bay đêm sang Malaysia . Ngủ đêm tại...
Top