What's new

Search results

  1. K

    Giải quyết vấn đề đơn xin du lịch Canada validate thành 7 trang

    Mình validate đơn xin du lịch Canada thành 7 trang. Nhưng lãnh sự quán không chấp nhận, họ nói làm không đúng. Có ai có cách nào xin chỉ mình Mình cảm ơn
  2. K

    Hỏi về cách xin Visa du lịch Mỹ từ Úc ( Mình đi du lịch tự túc đến Úc)

    Hỏi về cách xin Visa du lịch Mỹ từ Úc ( Mình đi du lịch tự túc đến Úc) Chào các anh chị, cùng các bạn, Chuyện là đâu tháng 8 này mình đi du lịch đến Úc và ở Melbourn. Visa Úc của mình có thời hạn 3 tháng. Và mình muốn tham khảo ý khiến của các anh chị cùng các bạn, cách xin Visa Mỹ du lịch từ...
Top