What's new

Search results

  1. reddevil_99

    [Chia sẻ] Những hình ảnh kỷ niệm về chuyến đi Canada, Mỹ

    Những hình ảnh kỷ niệm về chuyến đi Canada, Mỹ Gần 20 ngày trên 2 đất nước được xem là rộng lớn nhất: Canada và Mỹ...Một nửa thời gian dành cho phía Đông Canada (Toronto, Montreal, Quebec), một nửa thời gian dành cho bờ Tây Mỹ (Los Angeles, Las Vegas, San Francisco), cũng đã thực hiện được ước...
  2. reddevil_99

    Xin tư vấn lịch trình du lịch Mỹ tự túc 8 ngày (Bờ Tây- đầu tháng 5/2018)

    Xin tư vấn lịch trình du lịch Mỹ tự túc 8 ngày (Bờ Tây- đầu tháng 5/2018) Chào mọi người! Tình hình là mình đang lên lịch cho chuyến du lịch Canada - Mỹ vào cuối tháng 4, đầu tháng 5/2018 này và nhờ mọi người tư vấn lịch trình đi vầy ok ko. Thời gian dự kiến: 17 ngày (9 ngày ở Canada, 8 ngày...
Top