What's new

Search results

  1. Minsk_solo

    Các Members mới vào đây để đăng ký làm Gà

    Tên : Nguyễn Thanh Sơn (Sơn Tân ) Giới tính : Nam Ngày tháng năm sinh : 14/11/1983 Nghề nghiệp : xe ôm Quê quán: Hạ Long - Quảng Ninh Email: Sat_thu_vuon_khoai@yahoo.com Nick yahoo/ Sat_thu_vuon_khoai Số điện thoại : 01228380306 Làm xế hay ôm: Xế ( đúng chuyên ngành :D ) Người...
Top