What's new

Search results

  1. C

    Tìm bạn đồng hành đi từ Hà Nội + Xin tư vấn kinh nghiệm

    Chào cả nhà, Chích vừa được thông báo rảnh rỗi từ trưa nay (16.02.2009) đến hết ngày 01.03.2009. Đang định từ Đà Nẵng vù ra Hà Nội và từ đó đi các nơi khác, cũng như lăng quăng Hà Nội. Bạn nào muốn tham gia với Chích hok? :) Ngoài ra, chưa có kế hoạch đi đâu cả vì miền Bắc, Chích chưa ra bao...
Top