What's new

Search results

  1. Z

    [Bắc hà - Đua ngựa ] Tìm bạn đồng hành 6->8/6

    Cuối tuần mình đi Bắc hà coi đua ngựa, có bạn nào đồng hành cùng có thể liên hệ đi cho vui Lịch trình : Đi tối T5 5/6, về tối CN 8/6 - Tối T5: Mỹ Đình - Lào Cai, vất xe lên oto - T6: Lào Cao - Mường Khương - SiMaCai - Nghỉ đêm Simacai - T7: Simacai - Chợ Cán Cấu - Bắc Hà - Lễ hội...
Top