What's new

Search results

  1. kozuky_hisa

    Bên lề chuyến đi Thoại Sơn - Hà Tiên

    Thật ra đó là suy nghĩ riêng thôi chứ bác L.K có ác cảm j đâu. Mà Team bọn tớ chưa "lên đỉnh" nên sẽ còn đi típ, còn quay trở lại Cô Tô.
Top