What's new

Search results

  1. B

    Tìm bạn đi Pháp cùng tầm 17/10/2017 và đi ghép tour

    Mình mới có Visa Pháp, đang tính đi Pháp tầm 17/10/2017 sau đó sang ở 1 đêm ở Pari hôm sau đi ghép tour Pháp Hà Lan Luxembua Đức Bỉ 7 ngày 6 đêm , sau đó về lại Paris chơi 2 hôm lại đi ghép tour Pháp Ý Thụy Sĩ Monaco khoảngg 7 ngày 6 đêm và lại quay về Paris 1 đêm trước khi về Vn. 2 cung trên là...
Top