What's new

Search results

  1. S

    Phất phơ Phượt tửu

    Em vốn có chút đam mê tửu sắc. Tự nhận thấy tinh thần dân tửu và dân phượt cũng có chút gì đó tương đồng. Nhân đọc bài "Tửu đức tụng" của Lưu Linh...
  2. S

    [Chia sẻ] Năm mới buồn tình lên tỉnh Đắc

    Năm mới buồn tình lên tỉnh Đắc Lắc suốt đêm bên chén rượu nồng Chuyến phượt này bắt đầu từ đầu năm ngoái rồi, đúng ngày cuối cùng của năm 2006. Không hề suy tính đi gì xem gì chỉ đơn giản là muốn đi xa, chỗ nào cũng được để đón năm mới và kết quả là chọn Đăk Lăk. Thời điểm đi Đắc Lắk nên tránh...
Top