What's new

Search results

  1. ACool

    [Hỏi đáp] Phượt rừng U Minh

    Đợt 30/4 này anh em Minsk tụi mình dự kiến làm 1 cung đến rừng U Minh. Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm kiếm được thông tin nào chính xác về việc đi vào rừng bằng xe máy cả. rất mong các bác Phượt thủ cho em xin ít thông tin về cung này. Quan trọng nhất là rừng U Minh các bác ạ. Em cảm ơn
Top