What's new

Search results

  1. PHAM-PEK

    [Chia sẻ] Hỏa hoạn tại Shangrila

    Chiều ngày 1/11/2014 đã xảy ra hỏa hoạn tại Cổ trấn nghìn năm Dukezong Shangrila (mà được mệnh danh là cổ trấn mặt trăng), lửa thiêu trụi phần lớn nhà cửa nơi đây. Chắc phải vài năm nữa mới khôi phục lại mất. Xem thông tin trên CCTV mà cứ thấy nghèn nghẹn.
  2. PHAM-PEK

    Visa đi đảo Saipan?

    Chào mọi người! Có ai đã từng xin/biết thông tin xin Visa đi đảo Saipan cho hộ chiếu Việt Nam không ạ? Xin chia sẻ thông tin với. Mình sống ở Trung Quốc, bên này dân TQ được miễn visa vào Saipan, nên có quá ít thông tin để tham khảo. Search trên mạng, thấy Việt Nam nằm trong danh sách phải...
Top