What's new

Search results

  1. S

    Tả pín lù - Đâu đó trong lòng châu Âu

    Tả Pín Lù 1 một nơi nào đó, ở giửa... Trong chuyến hành trình vòng quanh Châu Âu 40 ngày, tôi có 1 điểm rơi tự do. Và thường những điểm rơi không biết trước luôn có những bất ngờ thú vị, nơi mà có thể những điều mình không mong đợi luôn chờ đợi để xảy ra.... ........lộ trình dự kiến ban đầu có...
Top