What's new

Search results

  1. Doanandmy

    Xin visa canada thăm thân

    Hi mọi người! Có ai có kinh nghiệm xin visa canada rồi chia sẽ kinh nghiệm với. Mình mới kết hôn tháng 1/2019 , chồng mình quốc tịch canada bọn mình chưa làm giấy bảo lãnh. Vì ba chồng mình bị ung thư giai đoạn cuối thời gian sống còn 2-3 tháng nữa thôi, nên mình có làm giấy du lịch thăm ba...
Top