What's new

Search results

  1. thien.an

    Hành trình ngược Lào

    Lào, đất nước láng giềng với những con người hiền hòa, Hơn 4 tháng plan rồi tưởng như cancel, cuối cùng thì chuyến đi Lào cũng thành công tốt đẹp. Vì đa phần thấy mọi người đi bắc -> nam lào nên nhóm quyết định đi nam -> bắc lào, hành trình không có gì khác ngoài việc ở Lào phương tiện di...
Top