What's new

Search results

  1. P

    [Chia sẻ] Vespa cổ dọc theo chữ S

    Mình là mem mới có dự định phượt xuyên việt bắt đầu từ Hải Phòng.Mình sẽ bắt đầu hành trình vào 11/9/2013, từ Hải Phòng lên các tỉnh phía Bắc,sau đó Nam tiến.Mình không có lịch trình cụ thể gần tới đâu sẽ chủ động liên lạc với các phượt tử các tỉnh mong anh em giúp đỡ.Theo kế hoạch mình sẽ đi...
Back
Top