What's new

Search results

  1. H

    Phượt – Sau ba lần sẽ thành trò nhảm???? (Nhảm quá!)

    đây lại có phần phản biện nữa nhé : hia cũng cùng một mùi bài trước. Em thấy có khi bác Cao Sơn phải đưa cái định nghĩa và phân loại phượt lên cho tường minh ạ. Em xin đơn cử một loại hình phượt, sau khi đọc mấy bài trên ấy là : "phượt theo định hướng xhcn" ạ.
Back
Top