What's new

Search results

  1. hanphong44

    Phượt Đà Nẵng - Sài Gòn

    Xin chào các bác. Chuyện là mình dự định dịch ổn chút sẽ đi Đà Nẵng - Sài Gòn 1 chuyến bằng xe máy một mình trong khoảng 3 ngày. Nhưng vấn đề là kinh nghiệm đi xa hơn 200km của mình là 0 và đây cũng là lần đầu đi 1 mình. Không biết có bác nào đã từng đi có thể chia sẻ cho mình ít kinh nghiệm...
Top