What's new

Search results

  1. gianggn

    Thương nhớ Đồng Văn

    Đọc những dòng ký ức của mọi người, thèm rượu ngô, thèm thắng cố, thèm ngồi bên bếp lửa ở Đồng Văn. Chị Tím viết hay quá, em chưa đi bao giờ cũng có thể hình dung ra cái không khí ở đấy. Nhất định phải lên Đồng Văn cho bằng được:D
Back
Top