What's new

Search results

  1. lanavu

    [Chưa chốt đoàn] Tây Đông Bắc - năm 2023

    Chặng này thì thôi mình rút, mình thấy đi theo chặng cũ đẹp hơn bạn ạ
  2. lanavu

    [Chưa chốt đoàn] Tây Đông Bắc - năm 2023

    Chặng 2 (Đi chung với các bạn Hà Nội): 26 – 29/10/2023 (Chương trình có thể thay đổi, đảm bảo những điểm mới để trải nghiệm) Thứ 5 (Ngày 26/10): Hà Nội - Tp Hà Giang - Quản Bạ. Thứ 6 (Ngày 27/10): Quản Bạ - Cán Tỷ - Yên Minh – Mậu Duệ - Hang Thẩm Lín - Du Già. Thứ 7 (Ngày 28/10): Du Già – Căn...
Back
Top